منو سایت
جامعه شناسی تاریخی1
رونمايي و نقد كتاب تاريخ مفهوم عدالت اجتماعي در دوران مشروطه نوشته سميه توحيدلو
نیم‌سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳
نیم‌سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳
بازخوانی عاشورا از منظر خطبه منا
بررسی نقش و سهم شیعیان کوفی در فاجعه کربلا-بخش دوم
گفت‌و‌گو با روزنامه شرق در باره خلقیات‌نویسی و دوراهی‌های اجتماعی
نگاهی به فیلم دو پاپ به بهانه درگذشت پاپ بندیکت شانزدهم
مقاله منتشرشده در تاریخ ایرانی
مقاله مشترک با سپیده برزو و مهشید شهیدی
مقاله مشترک با مینو صدیقی کسمایی
گفت و گو با روزنامه شهروند در باره خلقیات ایرانی
گفتگو با مجله روایت
12345