منو سایت
جامعه شناسی تاریخی1
نقدی بر نمایش عبث رسانه ای مختار + بازتاب ها (تکمیل شده)
پاسخ به نقد موسی حقانی و مسعود رضایی
پاسخ به مقاله «تحليل، جايگزين گزارش هاي تاريخي»
پاسخ به مقاله «تحلیل، جایگزین گزارش های تاریخی»
منتشر شده در همشهری ماه، شماره 45
منتشر شده در ویژه نامه نوروزی پنجره
چكيده ارائه شده به همايش ملي جوانان و هويت ايراني: همسازي عناصر ديني و ملي
متن مقاله ارائه شده در سمينار «شناخت انقلاب اسلامي از طريق امام خميني» در دانشگاه مگاتراند بلگراد- صربستان- 15 خرداد 1387
به بهانه سريال روزگار قريب
اگر بخواهیم بر اساس نظریه اطاعت ار اتوریته میلگرام، رفتار مردم کوفه را در حادثه کربلا تحلیل کنیم، باید گفت ظاهرا مردم کوفه نیز احساس عامل بودگی می کردند و نیز ماهیت زنجیره ای اعمال، آنها را تا عصر عاشورا کشاند. کوفیان هرگز تصور نمی کردند که سیر حوادث به کشتار عاشورا بینجامد...
پادشاهی در کنار تشیع، زبان و موقعیت جغرافیایی از عناصر ایجاد ملت ایران بوده است. اولین کرسی نظریه پردازی، نقد و مناظره توسط دکتر موسی نجفی با عنوان "تکوین و تکون هویت ملی ایرانیان" برگزار شد.
پاره اى از اهل نظر در مقام تحليل ماجراى مشروطه، قائل به اين مسأله اند كه ناآشنايى روح جمعى ايرانيان با آداب و اقتضائات تجدد و مشروطيت، عامل اصلى شكست اين جنبش بود. این مقاله که نوشته دکتر عباس منوچهری است، مى كوشد اين مفروض پيشين را با استناد به ادبيات شعرى عصر مشروطه به چالش بگيرد و نشان دهد كه وجدان قومى ايرانيان به روزگار مشروطيت، چندان ناآشنا و ناآگاه به مبانى و الزامات آن جنبش نبوده است.
1234