منو سایت
پیوندها

شرح تفصیلی کارنامه علمی و پژوهشی را به فارسی (در قالب word)  در اینجا، و (در قالب pdf) در اینجا و به انگلیسی در اینجا مشاهده کنید. (به روزشده در 22 فروردین 1395)
همچنین نسخه کوچکتری از این کارنامه را در بخش کارنامک (اینجا) ببینید. 

محمدرضا جوادی یگانه
متولد 1348، تهران
دكتري‌ جامعه‌ شناسي‌ دانشگاه‌ تربيت‌ مدرس‌، 1383 (رساله: دوراهي‌ اجتماعي‌)
دانشيار گروه جامعه‏ شناسي‏، دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران   

نشانی

تهران، خیابان جلال آل احمد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران، گروه جامعه شناسی.

صندوق پستی: 773-14395

تلفن: 61117895 21 98+

نمابر: 88012524 21 98+

پست الکترونیکی: myeganeh@ut.ac.ir ؛ mrjavadi@yahoo.com  
وبگاه: www.mrjavadi.com                    

حوزه هاي پژوهشي و تدريس: جامعه شناسي تاريخي؛ تاريخ اجتماعي ايران؛ جامعه‏ شناسي ادبيات (با تاکید بر خواندن)؛ هویت و خلقيات ايرانيان؛ بازاریابی اجتماعی.

كتابها: تغييرات‌ اجتماعي‌ برنامه‌ريزي‌ شده (1380)؛ دين و رسانه (1386)، بازاريابي تغييرات اجتماعي (ترجمه، 1384)، اصلاحات سه ساله (1392)، پرورش رفتار پایدار (ترجمه، 1392)، دانشنامه پنج جلدی جوانمردی و فتوت (1392-1393)، ایرانیان در زمانه پادشاهی: خلقیات ایرانیان در مشاهدات بیگانگان از جامعه ایران، از ابتدا تا 1357 (1394) در ده جلد. 

مقالات: تحليل‌ محتواي‌ ارزشهاي‌ مذهبي‌ القاء شده‌ توسط‌ مطبوعات (نامة‌ پژوهش‌، 1380)؛ تناقض‌ ايدئولوژيك‌ در دو برنامه‌ اول‌ و دوم‌ توسعه‌ (رفاه‌ اجتماعي، 1382)؛ کاربرد نظريه بازي در تحليل رفتار روزمره: با تحليل جامعهشناختي اتلاف بنزين (رفاه‌ اجتماعي‌، 1383)؛ بررسي تاثير دينداري‌ بر رفتارهاي‌ جمع‌گرايانه‌ از منظر انتخاب عقلاني (مطالعات فرهنگي و ارتباطات، 1384)؛ تعارض‌ نفع‌ فردي‌ و نفع‌ جمعي‌ (دوراهي‌ اجتماعي‌) و عوامل‌ موثر بر آن (نامه‌ علوم‌ اجتماعي، 1384)، فوتبال و هويت ملي (فصلنامه مطالعات ملي، 1386)؛ بررسي اثر موقعيت بازي در فضاي كنش بر رفتار در دوراهي اجتماعي (رفاه اجتماعي، 1386)؛ تغييرات ساختاري در  آثار ادبی عاشورا (نامه صادق، 1386)؛ نگاهي جديد به مناقشه فردگرايي و جمع گرايي در جامعه شناسي (نامه‌ علوم‌ اجتماعي، 1387)؛ رويكرد جامعه شناسانه نظريه‌ انتخاب‌ عقلاني (راهبرد فرهنگ، 1387)؛ پوشش زنان در سينماي پس از انقلاب اسلامي (مطالعات فرهنگي و ارتباطات، 1387)؛ غیبت مشروعيت سيستم در سينماي ايران و مقايسه آن با سينماي آمريکا (جامعه شناسي هنر و ادبيات، 1388)؛ دختران جوان و خوانش رمان (پژوهش زنان، 1388)؛ شبيه سازي، روشی برای بررسی رفتارهای اجتماعي (مجله مطالعات اجتماعی ایران، 1388)؛ زمينه هاي فرهنگي و ادبي كشف حجاب در ايران؛ شعر مخالفان و موافقان (مجله جامعه شناسي ايران، 1388)؛ تجربه خواندن رمان های عاشقانه در فضای زندگی روزمره خوانندگان زن (مطالعات فرهنگی و ارتباطات؛ 1389)؛ زشت و زيباي خلقيات ايرانيان از نگاه درويش دروغين، آرمينوس وامبري (پژوهشنامه، 1389)؛ بررسی تطبیقی شاخص تنبلی در ایران و کشورهای جهان و برخی راه حل ها (راهبرد فرهنگ، 1389-1390)؛ تنبلی اجتماعي و عوامل موثر بر آن (مجله جامعه شناسي ايران، 1390)؛ مرام و مسلک لوطیان در دوره قاجار (جامعه پژوهی فرهنگی، 1390)؛ سنجش نگرش دانشجویان نسبت به خواندن رمان جدی (نقد ادبی، 1390)؛ کيفيت خوانش رمان هاي عاشقانه عامه پسند توسط زنان (زن در فرهنگ و هنر، 1390)؛ نقشِ زنان حرم‌سرا در اصلاحات دوره ناصری (پژوهش نامه زنان، 1391)؛علل کمبود تبادل خاطرات جنگ ايران و عراق در محافل غیررسمی در شهر تهران (جامعه پژوهی فرهنگی، 1391)؛ برزخ یهودی-مسیحی شده در سینمای ایران (دين و ارتباطات، 1391)؛ نحوه خوانش رمان های جنگ تحمیلی در میان دانشجویان و طلاب (مطالعات جامعه شناختی، 1392)؛ روایت زنانه از جنگ: تحلیل انتقادی کتاب خاطرات دا (نقد ادبی، 1392)؛ تاثیر حزب توده در ادبیات داستانی ایران (جامعه شناسی هنر و ادبیات، 1392)؛ استدلال‌های مخالفان اصلاحات امیرکبیر از منظر انتخاب عقلانی (جستارهای تاریخی، 1392)؛ میزان مطالعه کتاب دا در تهران (ادبیات انقلاب اسلامی، 1393).

A Survey Study of Audience Satisfaction with the Religious Programs of Radio-Television in Tehran (Journal of Media and Religion, 2008); A Comparative Analysis of Traditional and Modern Modes of Religious Preaches (Asian Journal of Social Sciences; 2009).

مسئوليت‌هاي اجرايي: مديرکل دفتر پژوهش‌هاي راديو؛ مدير کل پژوهش‌ دانشگاه‌ علوم‌ بهزيستي‌، دبير علمي همايش دين و رسانه، عضو شوراي بررسي فيلم و سريال تلويزيون، عضو کميته تاريخ و تمدن اسلام و ايران شوراي عالي انقلاب فرهنگي، سردبير شماره ويژه دين و رسانه در ايران مجله Journal of Media and Religion، سردبير شماره ويژه دين و رسانه مجله Asian Journal of Social Sciences، مشاور بين الملل دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، عضو شوراي عالي سياستگذاري خانه کتاب تهران، معاون پژوهشي دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، رییس پژوهشکده اجتماعی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مشاور اجتماعی رییس مرکز تحقیقات استراتژیک و مدیر گروه اجتماعی مرکز، رییس پژوهشگاه فرهنگ هنر و ارتباطات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.

 پژوهش ها: بررسي‌ مسائل‌ جنسي‌ جوانان‌ و راهكارهايي‌ براي‌ تخفيف‌ آن‌ بر اساس‌ مدل‌ تغييرات‌ اجتماعي‌ برنامه‌ريزي‌ شده‌ (سازمان‌ ملي‌ جوانان‌، 1381)؛ ادبيات آسيب هاي اجتماعي، 15 طرح تدوين و ترجمه (دانشگاه علوم بهزيستي، 1381)؛ جمع‌گرايي‌ ثانويه‌، تقدم‌ مصالح‌ جمعي‌ بر منافع‌ فردي‌ و راهكارهايي‌ براي‌ افزايش‌ آن (صدا و سيما‌، 1383)؛ تصوير زنان در سينماي پس از انقلاب اسلامي (شوراي‌ فرهنگي‌اجتماعي‌ زنان‌، 1384)؛ خلقيات تباه ايرانيان (شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1387)؛ تنبلي اجتماعي؛ عوامل موثر و پيامدها (شوراي عالي انقلاب فرهنگي، 1388)؛ كاهش تماس چشمي در ميان نامحرمان و جايگزين هاي آن (دانشگاه تهران، در حال اجرا)؛ زمينه هاي فرهنگي و اجتماعي كشف حجاب و شيوه هاي اعمال آن (دانشگاه تهران، در حال اجرا)؛ گزارش وضعیت اجتماعی کشور (شورای اجتماعی کشور، در حال اجرا)، ارزش ها و نگرش های ایرانیان (موج سوم، دفتر طرح های ملی ارشاد، در حال اجرا)، سنجش وضعیت اجتماعی فرهنگی و اخلاقی شهرستان های ایران (شورای اجتماعی کشور و دانشگاه تهران، در حال اجرا).

جوایز: رتبه‌ سوم‌ كتاب‌ سال‌ دانشجويي (1380)؛ پژوهشگر برگزيده‌ صدا و سيماي‌ جمهوري‌ اسلامي‌ ايران‌، (مرکز تحقيقات سياست علمي کشور،1383)؛ تشويق شده در پژوهش فرهنگي سال (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1384)