عناوين سايت


تاريخ اجتماعي ايران

دانشکده علوم اجتماعي دانشگاه تهران

نيمسال دوم 1385-1384


کارنوشت هاي دانشجويي
نقد و بررسي كتاب هاي تاريخ اجتماعي ايران

شرح کارنوشت خواسته شده


گزيده کارنوشت ها

اويسي، نيلوفر. نقدي بر کتاب «سقوط اصفهان به روايت کروسينسکي»؛ نوشته سيد جواد طباطبايي.

بلاش آبادي، علي. چگونگي اسلام آوردن مغولان در ايران: نقد و بررسي کتاب «از يورش مغولان تا زوال ترکمانان »؛ نوشته رسول جعفريان.

بيات، بهاره . نقد و بررسي کتاب «سنت و مدرنيسم: ريشه يابي علل شکست کوشش هاي اصلاح طلبانه در ايران عصر قاجار»؛ نوشته صادق زيباکلام.

پور قاسم، محمد و مجتبي جعفري. چکيده اي ار کتاب «مقاومت شکننده: تاريخ تحولات اجتماعي ايران از صفويه تا سالهاي پس از انقلاب اسلامي»؛ نوشته جان فوران، با تاکيد بر روابط خارجي.

توکلي خواه، معصومه. نقد و بررسي کتاب «ايران دوران قاجار و برآمدن رضاخان»؛ نوشته نيکي کدي.

رشوند، مرجان. نقد و بررسي کتاب « ملکم خان ناظم الدوله و نظريه پردازي مدرنيته ايراني »؛ نوشته حجت الله اصيل.

رضازاده، سحر. بافت قدرت در ايران: با تاکيد و نقل قول از کتاب «دولت و جامعه در ايران»؛ نوشته محمد علي همايون کاتوزيان.

سيارپور، فاطمه. خلاصه ونقدي بر کتاب «ايدئولوژي نهضت مشروطيت ايرانيان» (با تاکيد بر زمينه هاي سياسي اجتماعي)؛ نوشته فريدون آدميت.

شفيعي فيني، حنانه. چکيده اي از کتاب «انقلاب ارزش ها و مطبوعات»؛ نوشته مهدي محسنيان راد با تاکيد بر دوران مشروطيت.

صادقي، مهدي. نقدي بر کتاب سفرنامه دوراند.

عبادتي، الهام. نقد و بررسي کتاب «قيام آذربايجان در انقلاب مشروطيت ايران»؛ نوشته کريم طاهرزاده بهزاد.

غفاري ريسمانچي، نجمه. نقد و بررسي کتاب « جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجار»؛ نوشته ويلم فلور.

کشيشيان، تينا. بررسي علل عقب ماندگي ايرانيان: نقد و بررسي کتاب «چرا ايران عقب ماند و غرب پيش رفت»؛ نوشته كاظم علمداري.

لامعي، شهرزاد و مهسا شيخ زين الدين. نقد و بررسي کتاب «دولت و جامعه در ايران انقراض قاجار و استقرار پهلوي»؛ نوشته محمدعلي همايون کاتوزيان.

محمدخاني، نجمه. غرب زدگي از نگاه آل احمد.