گاهنامه سره علمی. مقالاتی در جامعه شناسی تاریخی
شماره دهم مجله سره. انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران
تاريخ : شانزدهم خرداد 1395 ساعت 07:18   کد : 7766
 شماره دهم مجله سره، نشریه انجمن علمی جامعه شناسی دانشگاه تهران، شامل مجموعه مقالاتی در جامعه شناسی تاریخی است. مجله را در اینجا ببینید.

لینک مجله در انجمن علمی هم اینجا است.
http://sociologyut.ir