منو سایت
جامعه شناسی ادبیات
نیم‌سال دوم ۱۴۰۲-۱۴۰۳
نیم‌سال اول ۱۴۰۲-۱۴۰۳
نیم‌سال دوم ۱۴۰۱-۱۴۰۲
نیمسال دوم ۱۴۰۰-۱۴۰۱
منتشرشده در مجله مطالعات جامعه شناختی
نیمسال دوم 1396-1397 به همراه کارنوشت اول
ناکامی ادبیات معاصر ایرانی در خلق آثار موفق بررسی شد/ مصاحبه با روزنامه ابتکار
سخنرانی دکتر تنهایی
نوشته دکتر احمدی صدری در نقد دو کتاب محمود فرجامی
انتها123456