منو سایت
مقالات
(نشانه‌شناسی فیلم‌های «چهارشنبه سوری»، «درباره الی» و «جدایی نادر از سیمین»)
مقاله منتشرشده در تاریخ ایرانی
منتشرشده در مجله مطالعات جامعه شناختی
منتشرشده توسط ایسپا در کتاب افکار عمومی و شبکه های اجتماعی مجازی
مقاله مشترک با سپیده برزو و مهشید شهیدی
مقاله مشترک با محمدجواد زاهدی و امیر ملکی و پروین علی پور
مقاله مشترک با مینو صدیقی کسمایی
مقاله منتشرشده در کتاب گزارش وضعیت اجتماعی کشور
مقاله مشترک با ریحانه جوادی /برگرفته از پایان نامه کارشناسی ارشد ریحانه جوادی
مقاله مشترک با دکتر محمود متوسلی و دکتر سمیه توحیدلو/ برگرفته از رساله دکتری دکتر توحیدلو
مقاله مشترک با سیدمحمدعلی صحفی و طاهره خیرخواه
1234