منو سایت
يادداشت ها
گفتگو با مجله روایت
مصاحبه با تجارت فردا در باره دلایل عدم همکاری ایرانیان
جستار منتشرشده در انسان (شفقنا)
مصاحبه با مجید جوادیان زاده، در باره یزد
سخنرانی در نشست الی القتیل، در باره راهپیمایی اربعین
فیلم سخنرانی در همایش خویش کاوی ایرانیان
ناکامی ادبیات معاصر ایرانی در خلق آثار موفق بررسی شد/ مصاحبه با روزنامه ابتکار
چکیده مقاله ارائه شده به سومین همایش «کنکاش های مفهومی و نظری درباره جامعه ایران»
چکیده مقاله ارائه شده در همایش«بازنمایی ایران و ایرانی در سفرنامه ها»
گزارش «شرق» از فعالیت مجدد شورای اجتماعی کشور پیرامون آسیب‌های اجتماعی
سخنرانی در باره طرح سرمایه اجتماعی در بنیاد باران
با حضور دکتر شهرام یوسفی فر و دکتر ابراهیم توفیق
انتها123456789