منو سایت
يادداشت ها
نگاهي به نقد موسوي به طنز عليه فاطمه رجبي
با تاكيد بر فيلم روز استقلال. منشتر شده در راه، ارگان جهاد دانشگاهي دانشگاه تهران
چكيده ارائه شده به همايش ملي جوانان و هويت ايراني: همسازي عناصر ديني و ملي
در باره مجالات اخير در سايت هاي اساتيد
چهل و هشت انسان که به صورت ناگهانی، فشار جامعه از روی آنها برداشته شده است. این افراد در این شرایط چه می کنند و چه نوعی روابطی میان آنها رخ می دهد و اصولا آیا جامعه مجددا ایجاد می شود یا خیر. سئوال اساسی اجتماعی سریال این است و این مساله ای است که ذهن فلاسفه اجتماعی را به خود مشغول کرده است. هم بنیانگذاران جامعه شناسی و هم پیشینیان آن، مانند: روسو، هیوم، هابز و لاک و....
مصاحبه با ایسنا در سالگرد مشروطیت. تنها دغدغه اصلي مشروطه، كه همه تحولات سياسي صد سال اخير در ايران، توسعه بوده است اما ايرانيان تقريبا در هر دهه يك پاسخ به آن داده اند و هربار به سرعت از يك پاسخ خسته شده و پاسخ ديگري را جست وجو كرده اند
متن مقاله ارائه شده در سمينار «شناخت انقلاب اسلامي از طريق امام خميني» در دانشگاه مگاتراند بلگراد- صربستان- 15 خرداد 1387
به گزارش خبرنگار بخش كتاب ايسنا، در اين نشست كه دوشنبه در دانشكده ي علوم پايه ي دانشگاه تهران برگزار شد، جوادي يگانه - مدرس دانشگاه - در سخناني درباره ي كتاب «بيوتن» گفت: خواندن «بيوتن» برايم جذاب بود؛ اما نقد آن را فقط به معناي منفي تلقي نمي كنم. ...
7891011121314ابتدا